Geriye doğru takip edilebilirlik

Günaydın Groupnun ürünleri yetiştirme bölgesinden yerel satış pazarlarına kadar geçtikleri yol boyunca geriye doğru takip edilebilmektedir. Geriye takip edilebilirlik konusunda, sıkı bir şekilde uyulan bir prosedür mevcuttur.

Her üreticiye bizim tarafımızdan, aynı zamanda GLOBALGAP tescil numarasını da içeren bir kod numarası verilmektedir. Bu kodlama sistemiyle, örneğin yetiştirme alanındaki tüm işler, gerçekleştirilen zararlılarla mücadele programları, hasat zamanındaki Brix değerleri, analiz raporları, işletmedeki bekleme süresi, depolama koşulları ve nakliye hakkındaki tüm kayıtlar bir araya toplanmaktadır.

Yetiştirme alanındaki işler hakkında üretici, iç kontroller sırasında denetlenen ve onaylanan kayıtlar tutmaktadırlar.

İşletme kayıtları ise yetkili departman sorumluları tarafından tutulmakta ve karakteristik ürün verileri formuna işlenmektedir. Bu süreçte düzenlenen formlar, tek tek proses adımları arasındaki ilişkilerin geriye doğru takip edilebilirliği sağlamaktadır .

Ürün ambalajlarında, değerlendirilen ve gerekli tedbirlerin alınmasına hizmet eden müşteri şikayet formları içermektedir. Sürecin sonunda ilgili departmanlar şikayette bulunan müşterilere alınan tedbirler hakkında bilgi vermektedir.

Günaydın Group müşterilerine ve tüketicilerine en yüksek kaliteyi ve gıda güvenliğini sunmaktadır.

Rueckverfolgbarkeit

Günaydın Avrupa Birliği içerisindeki yasaları dikkatle izlemekte ve tüm yeni şartları gecikmeden uygulamaya geçirmektedir. EPPO, CODEX, FAO, WHO ve GLOBALGAP gibi organizasyonların yayınları ve bunlara yapılan ekler takip edilmekte ve entegrasyon ve değişiklik için gerekli tedbirler gerçekleştirilmekte ve tamamlanmaktadır.

Produkte
Produkte