Gıda güvenliğine yönelik tedbirler

Günaydın Groupndaki gıda güvenliği ve tüketici koruması modeli bütünsel bir sistemdir ve proses zincirinin kritik kontrol noktalarına müdahale etmektedir.

Bu bakımdan özellikle şu yedi ilke uygulama bulmaktadır:

  • Bir tehlike analizinin gerçekleştirilmesi
  • Kritik kontrol noktalarının tanımlanması (CCP = Critical Control Points)
  • Sınır değerlerinin tespit edilmesi
  • “CCP” (Kritik Kontrol Noktaları) değerlerinin denetlenmesine yönelik bir sistemin tanımlanması
  • “Kontrol altında” olmayan bir CCP halinde düzeltici tedbirlerin belirlenmesi
  • Doğrulama yöntemlerinin belirlenmesi
  • Tüm işlemleri ve kayıtları dikkate alan ve HACCP ilkelerine ve onların uygulanmasına uygun olan bir belgelendirme sisteminin yürürlüğe konması
Produkte
Produkte