Perakende gıda sektörü için müşteri ihtiyacına uyarlanmış çözümler

Günaydın Group müşterilerine, perakende gıda sektörü için “uyarlanmış programlar” sunmaktadır.

Müşterilerimiz müşteri isteği olarak, kendi bünyelerindeki bitki koruyucu madde azami değerlerini ve kullanımı yasak olan belirli etki maddelerinin listelerini verirler. Günaydın Group müşterilerine sezon başında, üreticilerin listesini ve satış ambalajlarında (kartonlar) yer alacak olan çiftçi kodlarını, bitki koruma programımızı ve sezon planlarımızı verir. Karşılığında müşteri, kararlaştırılan miktarı satın almayı taahhüt eder.

Anlaşma uyarınca hasada başlanmadan önce yetiştirme alanlarından numuneler alınır ve Hamburg’daki sözleşmeli laboratuarımız Eurofins - Dr. Specht und Partner tarafından tetkik edilir ve sonuçlar müşterilerimize verilir. Ürün ancak sonuçlar kontrol edildikten ve müşteriye özgü azami değerlere uyulduğu belirlendikten sonra hasat edilir ve müşterilerimize sevk edilir.

Müşterilerimizin isteği üzerine, teslim edilen partilerden de örneklemeler alınır ve analiz edilir. Test raporları ve sonuçları, müşterilerimize iletilir. Sezon içerisindeki işbirliği sırasında düzeltici tedbirler ve iyileştirme önerileri birlikte tanımlanır ve uygulamaya geçirilir.

Bütünsel sistemimizle ürün güvenliğini en yüksek düzeyde garanti etmekteyiz ve müşterilerimiz için yetkin ve güvenilir bir ortak olmaktan gurur duymaktayız.

Produkte
Produkte
Produkte